Disclaimer Ergobaan.nl
Advertentie

DISCLAIMER

Alle informatie op de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of onvolkomenheden. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Vacatures, banners en bedrijfspresentaties worden door de instellingen en bedrijven zelf aangeleverd en samengesteld. Zij zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Indien u gebruik maakt van informatie van deze website of beslissingen en acties onderneemt aan de hand van informatie op deze website doet u dat onder eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet instaan voor de bruikbaarheid en geldigheid van de getoonde informatie. Het is niet mogelijk om te solliciteren via Ergobaan.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U kunt uw sollicitatie richten aan de betreffende praktijk of instelling zelf. Bij elke vacature staan adres- en/of contactgegevens vermeld. Bovendien kunt u altijd rechtstreeks uw sollicitatie mailen via de ‘reageerknop’.

Website
Het gebruik van de website van Ergobaan.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Met het gebruik van de website aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen. Ergobaan.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de website. Wij garanderen niet het ononderbroken of foutloos functioneren van de site. Voor alle gebruikers van de website gelden tot slot te allen tijde de Algemene Voorwaarden.

Inhoud
Alle rechten van de teksten en het beeldmateriaal op deze website, behalve deze in door opdrachtgevers geplaatste vacatures, berusten bij Ergobaan.nl. Rechten van teksten en beeldmateriaal in vacatures berusten bij de opdrachtgevers. Het is niet toegestaan tekst en beeldmateriaal van deze site te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming van Ergobaan.nl of haar opdrachtgevers.

Persoonsgegevens
Bij het aanmaken van een account of het aanvragen van informatie via deze website of e-mail nieuwsbrief, worden adres en/of persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden in een geautomatiseerd bestand vastgelegd om u desgewenst over vacatures en C.V.’s van Ergobaan.nl te kunnen informeren. U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en deze bij eventuele onjuistheden te corrigeren. Dit is mogelijk door in te loggen op uw persoonlijke account. Ter bescherming van uw privacy worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor de verstrekking van relevante informatie of diensten van Ergobaan.nl overeenkomstig de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Afmelden voor het ontvangen van nieuwe vacatures kan door het uitvinken van deze optie in uw persoonlijk account. Ergobaan.nl zal in elk geval nimmer uw persoonsgegevens doorspelen aan derden. Ergobaan.nl onderhoudt derhalve geen enkel samenwerkingsverband met detacheringsbureau’s, headhunters, uitzendbureau’s of werving & selectiebureau’s, anders dan dat deze partijen zelf gebruiker zijn van de website, inclusief al haar functionaliteiten.


Op de website van Ergobaan.nl en op de Algemene voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.